Інноваційне екологічне мікродобриво

Ваша впевненість у багатому врожаї

100% Засвоюваність препарату

Висока якість продукції

Всі необхідні сертифікати

Інноваційні мікроелементні

Інноваційні мікроелементні комплекси розроблені на основі карбоксилатів біогенних металів в безпечній, легкозасвоюваній формі з високою біодоступністю. Технологія їх синтезу виключає забруднення кінцевих комплексів побічними продуктами хімічних реакцій. Хелатуючим агентом в даних сполуках, виступають природні органічні кислоти — лимонна, бурштинова, фолієва, мурашина, аскорбінова, винна і їх суміші, які є природними клітинними метаболітами. Потрапляючи в рослинну клітину, вони швидко включаються в біохімічні процеси, вивільняючи іони металів.

На відміну від більшості, пропонованих сучасним ринком мікродобрив, «Аватар» не містить баластних та токсичних домішок для рослин, комах та грунтової мікрофлори. При попаданні і на рослину і в грунт всі біогенні елементи цього добрива залишаються у доступній для рослин та мікроорганізмів формі — активізують в рослинах ферменти та ферментні системи, відповідальні за перебіг процесів обміну, фотосинтезу, дихання, водообміну, адаптації рослин до стресових умов вирощування. Сприяють підвищенню засвоюваності  рослинами макроелементів (азоту, фосфору, калію, кальцію, сірки) з мінеральних добрив та з ґрунту. Тобто виконують як трофічну функцію, тобто компенсують дефіцит елементів живлення, так і регуляторну, шляхом активізації всіх біохімічних та фізіологічних процесів в рослині.

У цілому, за своїми показниками екологічності та біодоступності, мікроелементні комплекси «Аватар» відповідають найвищим стандартам рослинництва, в тому числі і органічного землеробства.

ПЕРЕВАГИ МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ КОМПЛЕКСІВ «АВАТАР»
Універсальність складу комплексів, збалансованість концентрацій в залежності з потребами для всіх видів сільськогосподарських культур
Біогенні елементи, що входять до складу комплексів, знаходяться в біодоступній формі, тому легко и швидко засвоюються рослинною клітиною
Низькі норми внесення, дозволять зменшити витрати на закупівлю добрив та знизити собівартість отриманої продукції.
Висока технологічність, добра розчинність та сумісність з пестицидами дозволяє використовувати їх у  сумішах з різними хімічними засобами захисту рослин.
Використання натуральних органічних кислот для отримання мікродобрив над синтетичними має наступні переваги:

- результати польових та лабороторних випробувань комплексів, що містять натуральні органічні кислоти, показали більш високу ефективність у порівнянні з аналогами, що їх не містять;

- відсутність баластних і токсичних домішок для рослин, комах і ґрунтової мікрофлори;

- органічні кислоти використовуються рослинами як джерело енергії та мають стимулюючу дію на рослинний організм;

- натуральні хелатні комплекси краще засвоюються в клітинах, так як легко долають воскову кутикулу рослин.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ КОМПЛЕКСІВ «АВАТАР»

Ефективність застосування комплексу підтверджена багаторічними дослідженнями  даних науково-дослідних установ та виробничими випробуваннями в різних ґрунтово-кліматичних умовах. В результаті встановлено позитивний вплив на кількісні та якісні показники продуктивності основних сільськогосподарських культур. Передпосівний обробіток насіння та позакореневе підживлення мікроелементним комплексом «Аватар» сприяло:

- розвитку розгалуженої кореневої системи зі збільшенням ексудації органічних кислот і активізацію в її зоні діяльності ґрунтових мікроорганізмів, зокрема фосформобілізуючих і азотфіксуючих бактерій, а також бактерій, які виробляють антибіотичні речовини;

- збільшення зимостійкості озимих культур за рахунок інтенсифікації накопичення цукрів, зниження температури замерзання плазми клітин і поглиблення залягання вузла кущіння, що забезпечує раннє відновлення весняної вегетації;

- здатності рослин краще реагувати на гербіцидний стрес, активуючи роботу ферментів каталази і поліфенолоксидази;

- покращенню засвоюваності рослинами макроелементів (азоту, фосфору, калію та сірки) з мінеральних добрив та з ґрунту;

- покращенню біохімічних показників якості отриманої продукції (збільшення на 1,5-10,0 % вмісту клейковини, на 3,0-9,0% білка в зерні та на 10,0-25,0% фосфору, вихід олії у олійних культур зріс на 20-35%, нагромадження сухої речовини — на 8,5 – 17,3%, підвищення цукристості цукрових буряків на 1,0 — 3,8%)

- підвищенню схожості і енергії проростання насіння основних культур — на 2,5-7 %;

- підвищенню продуктивності фотосинтезу, за рахунок збільшення асиміляційної поверхні та кількості пігменту хлорофілу;

- збільшенню вільного пролін в 2-4 рази, що підвищує життєздатність та стресостійкість до ґрунтово-кліматичних та антропогенних факторів.

СЕРТИФІКАЦІЯ ТА РЕГИСТРАЦІЯ

Мікроелементні комплекси «Аватар» зареєстровані як в Україні, так і в країнах ЄС, де при реєстрації було відзначено його високу екологічну безпеку, визначену згідно європейськими методиками
ТУ У 24.1-37033728-001:2011
Свидетельство о госрегистрации Серия «Б» № 02921 от 27.09.2011